Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételei.

Utazás Megrendelésre Szóló Szerződés

Preambulum

SzerődésA jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az utazási iroda az utazásközvetítői tevékenységének igénybevétele során alkalmazni kell.

Az ÁSZF az Utazásközvetítő által üzemeltetett nyaraljvelunk.hu internetes weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) az Utazásközvetítő által végzett utazásközvetítői tevékenység és az ahhoz kapcsolódó, a Weboldalon keresztül elérhető bármely további szolgáltatás igénybevételének szabályait tartalmazza.

A Weboldal látogatói a Weboldal használatával az ÁSZF rendelkezéseit magukra nézve érvényesnek fogadják el, ennek megfelelően kérjük, hogy figyelmesen olvassák át az alábbiakat, és csak abban az esetben használják a Weboldalt, amennyiben egyetértenek annak tartalmával.

1. Az Utazásközvetítő

Az Utazásközvetítő rendelkezik minden olyan engedéllyel, amelyek szükségesek a tevékenységének végzéséhez.

2. Az Utazásközvetítő tevékenysége, általános szabályok

2.1. Az Utazásközvetítő az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti utazásközvetítői tevékenységet végez, tevékenysége utazásszervezésre nem terjed ki, kiterjedhet azonban a Weboldalon elérhető, az utazásközvetítéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra.

2.2 A jelen ÁSZF nem része az utazási szerződésnek, kizárólag az Utazásközvetítő és a Weboldal használói, látogatói (bárki, aki a Weboldalt meglátogatja, vagy annak tartalmát, tartalmának bármely részletét megismeri, vagy a Weboldal által elérhető szolgáltatásokat, vagy azok bármelyikét igénybe veszi, a továbbiakban együtt: Megrendelő, Utas) közötti normákat rögzíti.

2.3. Az Utazásközvetítő és az Megrendelő közötti szerződés nyelve a magyar. Az Utazásközvetítő nem tartozik általános magatartási kódex hatálya alá.

2.4. Az Utazásközvetítő a tevékenységét kizárólag online, az internet közcélú hálózatán keresztül végzi, ennek megfelelően működésére az információs társadalmi szolgáltatásokra irányadó szabályokat is alkalmazni kell. Az Utazásközvetítő kizárólagos online tevékenységére is figyelemmel az Utazásközvetítő és az Megrendelő közötti jogviszony nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

2.5. A Weboldal tartalma nyilvános, bárki számára elérhető, de utazási szerződés megkötésére ajánlatot (foglalás), vagy bármely más, kötelezettségvállalással járó nyilatkozatot tenni kizárólag 18. életévüket betöltött, teljes cselekvőképességgel rendelkező személyek jogosultak (akár saját nevükben, akár gazdasági társaság, vagy bármely más személy, szervezet képviseletében). Nem tartozik felelősséggel az Utazásközvetítő az olyan kárért, vagy bármely más hátrányért, ami azért ér bárkit, mert a Megrendelő életkorát, cselekvőképességét illetően a Weboldalon valótlanul nyilatkozik, vagy az Utazásközvetítőt e tekintetben egyéb módon megtéveszti.

2.6. Az Utazásközvetítő rögzíti a Megrendelő által a Weboldalon tett nyilatkozatokat, megadott adatokat. Amennyiben kétség merül fel ezen adatok, illetve nyilatkozatok tartalmát illetően, abban az esetben az Utazásközvetítő rendszerében rögzített tartalmat kell valónak elfogadni.

2.7. Amennyiben a Megrendelő a foglalás során több utas részére rendeli meg az érintett utazási terméket, abban az esetben a Megrendelő az Utazásközvetítő a többi utas jogszerűen eljáró képviselőjének tekinti. Kizárólag a Megrendelő felelős az olyan kárért, vagy bármely más hátrányért, ami azért ér bárkit, mert az Ügyfél a többi utas vonatkozásában nem rendelkezett képviseleti jogosultsággal.

2.8. A Megrendelő által a Weboldalon megadott adatok, illetve általuk tett nyilatkozatok tartalmát az Utazásközvetítő nem vizsgálja, nem ellenőrzi. Kizárólag a Megrendelő tartozik felelősséggel az Utazásközvetítőt, vagy harmadik személyt ért bármely kárért, vagy egyéb hátrányért, ami abból ered, hogy a Megrendelő a valóságnak nem megfelelő adatot közöl, vagy egyébként valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz.

2.9. A Weboldal használata során az Utazásközvetítő a Megrendelő hozzájárulását kérheti, és a Megrendelő a releváns jogszabályok által előírt formában és tartalommal hozzájárulást adhat az Utazásközvetítő részére, hogy az Utazásközvetítő a részére reklámot közöljön.

2.9 A látogató tudomásul veszi, hogy  nem hivatkozhat arra, hogy a honlapon fellelhető utazást köteles biztosítani számára a Nyaraljvelunk.hu Kft, főleg akkor nem, ha időközben az utazásszervező levette az utat az oldalról.
Az esetleges elírásokért a Nyaraljvelunk.hu Kft. nem vállal felelősséget.
A  honlap meglátogatása a látogató vagy más harmadik fél és a Nyaraljvelunk.hu Kft. között jogokat és kötelezettségeket magában foglaló jogviszonyt nem keletkeztet.  A Nyaraljvelunk.hu. Kft által  közvetített utazásokkal kapcsolatos kötelezettségeket kizárólag az ezekkel kapcsolatos szerződések (pl. Utazási Szerződés) határozzák meg.
 
2.10. Adatkezelés, adatvédelem

Az Utazásközvetítő adatkezelési tevékenységéről szóló ismertetőt az Utazásközvetítő „Adatvédelmi nyilatkozat” tartalmazza, mely a www.nyaraljvelunk.hu/adatvedemi-nyilatkozat oldalon érhető el. A Weboldal használatával a Megrendelő elismeri, hogy az adatvédelmi tájékoztatást megértette, az abban foglaltakat elfogadta.

3. Az utazási szerződésekre vonatkozó általános tájékoztatás

3.1. Az utazásközvetítő az utazási termékeket az utazásszervezők és az Ügyfelek között közvetíti. Az utazási szerződés minden esetben az utazásszervező és az azt megrendelő személy (a továbbiakban: Utas) között jön létre, ebből adódóan az Utazásközvetítő nem felelős az utazási szerződés bármely szerződő fél általi hibás teljesítéséből fakadó következményekért.

3.2. Az utazási szerződésre vonatkozó szabályokat az utazásszervezők nyomtatványai, általános szerződési feltételei, egyéb, szerződéses normát tartalmazó dokumentumai, valamint az utazási szerződésre vonatkozó jogszabályok (így különösen az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) határozzák meg.

3.3. Az Utazásközvetítő az utazásszervezők által rendelkezésére bocsátott elektronikus nyomtatványokat, tájékoztatókat, egyéb dokumentumokat változtatás nélkül teszi elérhetővé a Weboldalon az Ügyfelek számára. Ebből következően az Utazásközvetítő nem vállal felelősséget azért, ha e dokumentumok bármelyikének tartalma részben, vagy egészben nem felel meg a valóságnak, vagy bármely jogszabállyal ellentétes tartalmú. Az Utas tudomásul veszi, hogy ha emiatt kár, vagy bármilyen egyéb hátrány éri, abban az esetben annak következményeit az utazásszervezővel szemben közvetlenül érvényesítheti.

3.4. Az utazásokat a Nyaraljvelunk.hu Kft honlapjára a vele partneri viszonyban álló utazásszervezők zárt számítógépes rendszerben lévő , ügynevezett XML technológiával töltik fel, (szálloda leírások, képek, árak stb.) ezek megváltoztatására az Utazásközvetítőnek nincs lehetősége, így ezen adatok valódiságáért az utazásszervezők és nem a Nyaraljvelunk.hu Kft. a felelős.

3.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Utazásközvetítő a Weboldalon az utazásszervezők által a rendelkezésére bocsátott adatokat jeleníti meg, ennek megfelelően nem vállal felelősséget azért, ha ezen adatok bármelyike (így különösen, de nem kizárólagosan az utazás díja, vagy bármely egyéb költségei, vagy akár az érintett utazás megrendelhetősége) egészben, vagy részben nem felel meg a valóságnak.  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha emiatt kár, vagy bármilyen egyéb hátrány éri, abban az esetben annak következményeit az utazásszervezővel szemben közvetlenül érvényesítheti.

3.6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Weblapon megjelenő adatok (így különösen, de nem kizárólagosan az utazás díja, vagy egyéb költségei, vagy akár az érintett utazás megrendelhetősége) tájékoztató jellegűek, és ennek megfelelően változhatnak. A végleges adatokat az Utazásszervező a foglalás visszaigazolásában küldi meg a Megrendelő részére.

3.7. A Weboldalon történő foglalás feltétele, hogy az Utas elektronikus úton megtett nyilatkozatával elfogadja a megrendelt utazást kínáló utazásszervező általános szerződési feltételeit. Az utazásszervező általános szerződési feltételei elérhetőek az Utas személyes fiókjában, az a későbbiekben bármikor elérhető és letölthető az Utas számára.

4. A foglalás menete, technikai lépései

Nyaraljvelunk.hu foglalási útmutató
4.1. A foglalási űrlap kitöltésével és elküldésével nem jön létre utazási szerződés. Az utazási szerződés az utas és az utazás szervező között szerződés a foglalásra küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése után jön létre.

4.2. A Megrendelő az utazásszervezők Weboldalon elérhető utazási ajánlatai között kereshet (ennek során különböző szűrési feltételeket állíthat be), majd kiválaszt egy ajánlatot:
 • a Megrendelő megadja az utasok létszámát és az elérhetőségeit
 • a Megrendelő az erre kialakított jelölőnégyzet (checkbox) segítéségével elfogadja (kipipálja) az ÁSZF-t illetve az útlemondási biztosítási szabályzatot, illetve feliratkozhat az Utazásközvetítő hírlevelére
 • a Megrendelő elküldi (rögzíti) a foglalási igényét
 • a Megrendelő automatikus válasz emailt kap a foglalási igény elküldéséről illetve az automatikusan létrejött fiók belépési adatairól.
 • az Utazásközvetítő megkezdi az igényének a feldolgozását (munkaidőben): ennek során ellenőrzi a rendelkezésre álló kapacitást, foglaltsági állapotot, részvételi díjat, egyéb feltételeket
 • az Utazásközvetítő ellenőrzés eredménye alapján visszaigazolja a Megrendelő foglalási igényét, és a pontos részvételi díjat, fizetési határidőt; ezt követően a Megrendelőnek emailt küld és ezzel egyidejűleg a Megrendelő saját személyes fiókjába (jelszóval védett webes felületre) is feltölti. A Megrendelő a fiókjában megadhatja a hiányzó utas-adatokat,  letöltheti a fontos dokumentumokat stb.
 • amennyiben a foglalás valamilyen okból kifolyólag mégsem teljesíthető (egyidejű foglalás miatt nem állnak rendelkezésre szabad helyek, technikai hiba, jelentős árváltozás, stb.), úgy erről az Utazásközvetítő emailben értesíti a Megrendelőt, és lehetőségei szerint alternatív ajánlatot küld.
 • a Megrendelő a  megkapott válasz emailben lévő linken belép a személyes profiljába, ahol ellenőrizheti utazásának adatait (úti cél, időpont, ellátás, utazók száma, utazás módja, részvételi díj)
 • a foglalás véglegesítéséhez a Megrendelő Áfa nyilatkozatot kell tennie, amelynek során nyilatkozik arról, hogy az utazást magánszemélyként, vagy esetleg cégként veszi igénybe
 • a foglalás véglegesítéséhez szintén szükséges, hogy a Megrendelő ugyanitt nyilatkozzon az adott utazás szervezője általános szerződési feltételeinek elfogadásáról, ill. ha szükséges, bármely további dokumentum írásbeli elfogadásáról
 • az elfogadott nyilatkozatokat a nyilatkozat megtételét követően az Utazásközvetítő emailben átküldi a Megrendelőnek, aki azokat személyes profiljában is bármikor ismét elolvashatja és letöltheti
 • a fentieket követően a Megrendelő az összesítő képernyőn ismét ellenőrizheti utazásának részleteit, a részvételi díj részleteit ill. végösszegét, az utasok nevét és adatait, elérhetőségét, számlázási adatait, ill. a megtett nyilatkozatokat
 • amennyiben a véglegesítés során bármilyen hibát vagy eltérést tapasztal, tudja azt javítani, vissza tud lépni az előző képernyőre, vagy kapcsolatba tud lépni az Utazásközvetítővel email címen.
 • következő lépésben a Megrendelő fizetési módot választhat, továbbá eldöntheti, hogy a teljes összeget vagy csak az előleget szeretné fizetni (előleg fizetésére akkor van lehetőség, ha az indulásig még legalább 35 nap van hátra, és nincsen semmilyen speciális fizetési határidő, amit az utazás szervezője kikötött)
 • a Megrendelő fizetni tud banki átutalással, vagy személyesen az Utazásközvetítő irodájában, hétfőtől péntekig 10.00-18.00 óra között
 • a fentieket követően a Megrendelő az összesítő képernyőn ellenőrizheti utazásának és fizetésének részleteit, illetve információt kap arról, hogy az esetleges fizetési hátralékát milyen határidőig teljesítheti
 • amennyiben az előleg (vagy teljes összeg fizetése esetén a teljes összeg) jóváírásra kerül az Utazásközvetítő számláján, akkor (és csak akkor) az Utazásközvetítő véglegesíti a foglalást az adott utazásszervezőnél
 • a végleges foglalásról az Utazásközvetítő visszaigazolást küld, valamint emailben átküldi az elektronikusan már elfogadott dokumentumokat, és az Utas által kinyomtatandó és aláírva visszaküldendő utazási szerződést
 • a szerződés az utazásszervező és az Utas között jön létre.
 • ha az Utas a foglalását módosítani szeretné, akkor emailt küldhet (a foglalás módosítására az utazási szerződés szabályai szerint van lehetőség!)
 • indulás előtt a szükséges utazási dokumentumokat az Utazásközvetítő feltölti a a Megrendelő személyes profiljába, és erről emailben értesíti
4.3. Legnagyobb gondosság és igen gyors ügyintézés esetén is előfordulhat, hogy a visszaigazolás és a fizetés közti időszak alatt a megrendelt utazásra elfogynak a szabad helyek. Ebben az esetben az Utazásközvetítő haladéktalanul értesíti az utast a helyek beteltéről, és a fizetéssel létrejött szerződés megszűnik. A szerződés ilyen módon történő megszűnésből adódó károkért a Nyaraljvelunk.hu Kft. kizárja a felelősségét. A szerződésnek a visszaigazolás és fizetés közti időszakban történő megszűnése esetén a Nyaraljvelunk.hu Kft. segít újabb utat találni, vagy kezelési költség felszámolása nélkül visszafizeti az összeget. Az internetes foglalási lap alkalmas az utazási díj minden elemének tényleges számításba vételére, azonban lehetnek - arányaiban igen kis mértékű - eltérések a foglalási lapon megkapott és a visszaigazoláson szereplő ár között, mindkét irányban. Amennyiben ez az eset fordul elő mindig a visszaigazoláson szereplő érték az érvényes.

5. A távollévők között megkötött szerződésekre vonatkozó jogszabályok által előírt további tájékoztatások

5.1.  Panaszkezelés

5.1.1. Az Utazásközvetítő köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.
Bővebben: Panaszkezelés.

6. A Weboldalhoz kapcsolódó szerzői, szomszédos és egyéb jogok

6.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Weboldalt az Utazásközvetítő szerzői joga védi. A Weboldal teljes tartalma az Utazásközvetítő, vagy a részére egyes tartalmi elemek használatára jogot adó utazásszervezők, vagy más jogalanyok szellemi tulajdonát képezi. Bővebben: Minden jog fenntartva

7. Az Utazásközvetítő működésére irányadó lényeges jogszabályok

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 281/2008. (XI. 28.) Korm. az utazási szerződésről
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 2008. évi XLVII. tv. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

8. Záró rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételeket az Utazásközvetítő jogosult bármikor egyoldalúan módosítani.