Minden jog fenntartva

Szellemi alkotás

Minden jog fenntartvaAz oldalunkat nem azért hoztuk létre, hogy mások lemásolják, lelopják róla a tartalmat és a képeket.
A szelemi alkotás jogszabály erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt állnak, azokat nem kell külön bejegyeztetni sehová. A nyaraljvelunk.hu portálon közölt minden tartalom az utazási iroda szellemi alkotása és egyben tulajdona, ezért az oldalon található írások és képanyagok szerzői jogvédelem alatt állnak! Azok másolása, sokszorosítása a szerző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött!
Tilos a nyaraljvelunk.hu oldalakon található bármely anyag más internetes oldalon vagy egyéb adathordozóra történő másolása, küldése vagy azon való tárolása. A nyaraljvelunk.hu portál bármely részének másolásával kapcsolatos minden jog fenntartva.

A forráskód tulajdonjogát a nyaraljvelunk.hu fejlesztője fenntartja magának. (Forráskód alatt a Weboldal minden olyan részét, elemét értjük, amelyet nem az Üzemeltető, vagy a Felhasználó hoz létre.) A forráskód, mint szellemi alkotás, az 1999. évi LXXVI.tv. 1.§(2)bek.c.) pontja alapján, szerzői jogi védelem alá tartozik.

A jogvédelem nem ismerése és/vagy figyelmen kívül hagyása nem mentesít a következmények alól!

Amennyiben a honlapon lévő tartalmat a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 150.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta.
A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles.

A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

Védjegy

A jogosult engedélye nélkül tilos a védjegyet vagy azzal azonos, illetőleg összetéveszthető megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, utazásokkal honlapokon, portálokon ill. szolgáltatásokkal kapcsolatban használni. A védjegy más által történő jogtalan használata bitorlás, amely alapján bírósági eljárás kezdeményezhető a jog védelme érdekében.
Az a tény, hogy az oldalon külső felek védjegyei szerepelnek, nem jelent tulajdonosi vagy társvállalati viszonyt az utazási iroda és a szóban forgó védjegyek tulajdonosai között. A harmadik félhez tartozó védjegyek kizárólag a tulajdonosaik termékeinek és szolgáltatásainak megjelölésére szolgálnak, és a honlapon való szerepeltetésük az utazási iroda részéről semmiféle támogatást vagy jóváhagyást nem jelent.