Portugália utazás hasznos információk

Portugália beutazási feltételek.

Magyar állampolgárok személyazonosításra alkalmas, érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, vízum nélkül léphetnek be schengeni területre, tehát Portugáliába is. 90 napig tartózkodhatnak mindenféle külön engedély vagy bejelentés nélkül. A személyazonosító igazolványnak és/vagy az útlevélnek az utazás időtartama alatt érvényesnek kell lennie.
2009. június 28-ától a 14 éven aluli kiskorúak számára is igényelhető személyazonosító igazolvány így európai utazásiakhoz a kiskorúak számára sem feltétlenül szükséges kiváltani az útlevelet.

Portugália kiskorúak beutazása törvényes képviselő nélkül

Portugália előírja a hozzájáruló nyilatkozat meglétét arra az esetre, ha a kiskorú nem a szülői jogokat gyakorló felnőtt(ek)kel utazik együtt. Két szülő esetén elég az egyik szülő nyilatkozata, kivéve, ha valamelyik szülő bejelentette tilalmi igényét. Formanyomtatvány nincs. A nyilatkozat tartalmi követelményei: hitelesített dátum és aláírás (közjegyző, vagy a budapesti portugál nagykövetség konzulját jelenti), nyilatkozat a felügyeleti jog ideiglenes átruházásáról, az átruházó és az átvevő személyi adataival, és személyazonosításra alkalmas igazolvány (szig. vagy útlevél) számának megjelölésével. A nyilatkozat maximum egy éven belül többször is felhasználható, ha erre vonatkozóan pontos időpont megjelölés tartalmaz. Amennyiben időhatárok nincsenek külön meghatározva a dokumentum a kiállítástól számítva 6 hónapig érvényes. Javasoljuk, hogy a nyilatkozatot portugál (esetleg angol) nyelven írják, vagy lássák el hitelesített fordítással. A hitelesítést csak konzul végezheti, fordító irodák pecsétjét általában nem fogadják el.

Portugália közegészség, egészségügyi helyzet

Madeira autonóm régió (Portugália) lakosai és a szigetről hazaérkezett turisták között 2012. október eleje óta többen Dengue-lázban betegedtek meg. Járvány jelenleg nincs, az utóbbi időben csak szórványos esetek fordultak elő. A Dengue-vírust nappal aktív szúnyogok terjesztik. A Madeira szigetére látogató turistáknak ezért tanácsos egész nap védekezniük a szúnyogcsípések ellen.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) javasolja, hogy azok a személyek, akik a madeirai tartózkodásukat követő 21 napon belül az influenzához hasonló tüneteket észlelnek magukon, erős fejfájásra, szem mögötti fájdalomra, izom- vagy ízületi fájdalmakra panaszkodnak, vagy kiütések jelentkeznek rajtuk, forduljanak orvoshoz.

A magyar állampolgár kiutazása előtt feltétlenül váltsa ki az Európai Egészségbiztosítási Kártyát a magyarországi lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél. A huzamosabb ideig Portugáliában tartózkodó külfölditől megkövetelik az érvényes társadalombiztosítás (betegbiztosítás) igazolását, illetve az OEP által kibocsátott Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatását. Portugáliában a kártya és a rezidens engedély birtokában be kell jelentkezni a portugál állami egészségbiztosítási rendszerbe is (SNS – Sistema Nacional de Saúde) a lakóhely szerinti egészségügyi központban (Centro de Saúde). Azok a személyek, akik Magyarországon biztosítottak vagy egészségügyi ellátásra jogosultak, az Európai Gazdasági Térség egy másik tagállamában is jogosultak a tartózkodásuk tervezett idejére, és egészségi állapotukra tekintettel orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra. Az orvosilag szükséges ellátások körének meghatározása tagállami hatáskörben történik, amelyről kétség esetén az ellátást nyújtó orvos dönt. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. A magyar állampolgár a portugálokkal azonos, teljes körű ellátásra jogosult. A portugál állami egészségügyi ellátás színvonala alacsony, kiegészítő biztosítás nélkül kockázatos. A portugál állampolgárok, a munkavállalók és családtagjaik általában rendelkeznek kiegészítő magánbiztosításokkal, vagy tagjaik az állami egészségügy egy adott alrendszerének (pl.: közszolgálati, rendészeti dolgozók egészségbiztosítási rendszere), cserébe magasabb színvonalú ellátást kapnak.